Някои от нашите реализирани проекти:

Eclipse center

National Palace of Culture

National Palace of Culture

Bulgaria Mall

20-то ОУ Тодор Минков

BBR